Privacy Policy

PRIVACY POLICY MOONGRO EN COOKIESTATEMENT

Moongro B.V. (hierna: Moongro) heeft meerdere websites,namelijk:·     
- https://www.traineeshipsoverzicht.nl
- https://www.inhousedagen.nl     
- https://www.business-courses.nl
- https://www.startersvacatures.nl
- https://scriptie.nl/
- https://www.sollicitatieblog.nl
- https://www.moongro.nl. 

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op alle bovenstaande websites. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing op Moongro Flex B.V. 

Moongro verzamelt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen, waaronder de mogelijkheid je aan te melden voor de Talentpool via https://traineeshipsoverzicht.nl.In het kader van de dienstverlening die Moongro aanbiedt, verwerken wijpersoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wijvan jou verwerken en wat we daarmee doen. 

Moongro hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevensvan haar gebruikers. De website(s) bevatten links naar website(s) van(zakelijke) partners en naar websites van derden. Moongro is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze klanten,partners of andere partijen. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 
Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden onsdan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent datwij:·     
(1) Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
(2) Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
(3) Expliciet toestemming vragen voor deverwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplichtzijn.
(4) Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
(5) Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.  

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouwpersoonsgegevens? Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou.Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, metwelke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die wordenbewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we preciesvan jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevensstaan onderaan in deze privacyverklaring. 

Contact
Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, een van decontactformulieren op de website invult, ons telefonisch benadert, of op eenandere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons incontact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens
- Naam
- Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijkoogpunt contact opneemt)
- Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
- Social media-account (LinkedIn)
- Eventuele informatie die je zelf invult alsinhoud van een bericht
- Verwachte afstudeerdatum (indien van toepassing) 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld. 

Werken bij Moongro
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
- Curriculum Vitae
- Motivatiebrief 
- Opleidinginformatie
- Referenties
- Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie   

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wijcontact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. 

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft.Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profiel en openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken.De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.  

Notificaties
Wanneer je gebruik maakt van onze applicatie, kan je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Zo kan je bijvoorbeeld eenmelding ontvangen als er een nieuw bericht voor jou klaar staat binnen de applicatie. Deze melding verschijnt dan op jouw apparaat.Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
- Unieke user-ID: Wij gebruiken deze gegevensenkel wanneer jij hier toestemming voor gegeven hebt. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicatie. 

Zakelijke klanten
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen of van personen die zaken met ons willen doen (uitvoering overeenkomst). We verwerken deze gegevens eventueel ook voor het doen van aanbieding en voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten (indien daar toestemming voor is gegeven). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:·     Naam en contactgegevens van de contactpersoon
- Zakelijke gegevens
- Adresgegevens
- Factuurgegevens
- Eventuele extra informatie, afhankelijk van de samenwerking of dienstverlening 

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de samenwerking of dienstverlening. We bewaren de gegevens tot uiterlijk een jaar na het eindigen van de samenwerking of dienstverlening. De persoonlijke informatie wordt op dat moment verwijderd, tenzij er andere gronden zijn om deze gegevens langer te bewaren. Zo zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van7 jaar) om de gegevens langer te bewaren.   

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Moongro en Moongro Flex delen jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
- Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevenste verwerken
- Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben
- Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:Aan Moongro B.V. gelieerde ondernemingen (waaronder MoongroFlex en traineeshipsoverzicht.nl bijvoorbeeld)
- Onderaannemers·
- Opdrachtgevers
- IT-leveranciers en -dienstverleners
- Hostingpartij
- Cookiedienstverleners
- Betalingsdienstverleners en incassobureaus
- Marketingbedrijven
- Partners
- Pensioenfondsen
- Externe consultants en tussenpersonen 

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de EuropeseEconomische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Moongro B.V. en Moongro Flex. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat(zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:
- Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
- Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
- Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners). 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:
- Naam
- Login informatie
- Schermweergave opties
- IP-adres
- Cookie-ID
- Website- en klikgedrag
- Referrer-URL
- Gedrag binnen de applicatie 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wijeen melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken

Soort: Functioneel
- Cookie; Entiteit: Diversen:First party cookies met strikt functionele doeleinden.
- Doel: Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de applicatiemogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookie banner etc.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Google Tag Manager | Google LLC,Verenigde Staten | Privacyverklaring 
- Doel: Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. 
- Bewaartermijn: Sessie

Soort: Analytisch
- Cookie; Entiteit: Google Analytics | Google LLC, VerenigdeStaten | Privacyverklaring  
- Doel: Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij: een verwerkers overeenkomst met Google hebben gesloten; Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; verder geen gegevens delen met Google; en wij geen gebruik maken van andereGoogle-diensten in combinatie met analytics.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie;Entiteit: Piwik PRO | Piwik PRO SA, Polen | Privacyverklaring  
- Doel: Middels deze cookies kunnen wij bezoekersstatistiekenbijhouden, waardoor wij bijvoorbeeld realtime het aantal bezoekers van onzewebsite kunnen inzien en weten waar onze bezoekers vandaan komen.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: Yahoo Analytics | Yahoo! Inc., Verenigde Staten| Privacyverklaring  
- Doel: Middels deze cookies kunnen wij bezoekersstatistieken bijhouden, waardoor wij bijvoorbeeld realtime het aantal bezoekers van onze website kunnen inzien en weten waar onze bezoekers vandaan komen.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

Soort: Marketing
- Cookie; Entiteit: BidSwitch | BidSwitch GmbH, Zwitserland | Privacyverklaring  
- Doel: De cookies van BidSwitch bevatten een uniekbezoekers-ID, waarmee Bidswitch.com de bezoeker op meerdere websites kanvolgen. Hierdoor kan Bidswitch de advertentierelevantie optimaliseren en ervoorzorgen dat de bezoeker niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt. Hier is dus sprake van tracking voor marketingdoeleinden.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: Casale Media Online | Advertising Exchange(Index) | Casale Media Inc, Canada | Privacyverklaring  
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

- Cookie;Entiteit: Criteo | Criteo S.A., France
- Doel: Door middel van de cookies van Criteo worden bezoekers gegevens verzameld, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden vervolgens gebruikt om u relevante advertenties te kunnen tonen.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Demdex | Adobe Inc., Verenigde Staten | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Google Adwords (Conversion) | GoogleDoubleClick | Google Dynamic Remarketing  | Google LLC, VerenigdeStaten | Privacyverklaring 
- Doel: Cookies van Google worden gebruikt om website bezoekers gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: ID5 | ID5 Technology Ltd, VerenigdKoninkrijk | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op deinteresses van onze websitebezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wijrelevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebbenbezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Improve Digital | Azerion, Nederland | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op deinteresses van onze websitebezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wijrelevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebbenbezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Mediavine | Mediavine Inc., VerenigdeStaten | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben. bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Media.net | Media.net Advertising Ltd.,Verenigde Staten | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op deinteresses van onze websitebezoekers aan te passen. Dit gebeurt ook op basisvan de context waarin de advertenties worden weergegeven.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: Pubmatic | Pubmatic Inc, Verenigde Staten| Privacyverklaring
- Doel: De cookies van Pubmatic bevatten een uniekbezoekers-ID, waarmee Pubmatic de bezoeker op meerdere websites kan volgen.Hierdoor kan Pubmatic de advertentierelevantie optimaliseren en ervoor zorgendat de bezoeker niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt. Hieris dus sprake van tracking voor marketingdoeleinden.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Twitter Advertising | Twitter, VerenigdeStaten | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voormeer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookiesDe meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.
- InternetExplorer
- GoogleChrome
- Firefox
- Edge
- Safari 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van grootbelang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maat regelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegenverlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Welke privacyrechten heb je?
- Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
- Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
- Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
- Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
- Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.  

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jijde juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wijdeze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@moongro.com 

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Vragen of klacht indienenAls je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar Info@Moongro.com. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Moongro B.V.
Jan van Krimpenweg 7KK
2031CE Haarlem
E-mailadres: info@moongro.com
Telefoon: 020421 5118

KvK-nummer: 32125953

Versie maart 2023

Moongro B.V. (hierna: Moongro) heeft meerdere websites,namelijk:·     
- https://www.traineeshipsoverzicht.nl
- https://www.inhousedagen.nl     
- https://www.business-courses.nl
-
https://www.startersvacatures.nl
- https://scriptie.nl/
-
https://www.sollicitatieblog.nl
-
https://www.moongro.nl

Deze privacy- en cookieverklaring heeft betrekking op alle bovenstaande websites. Daarnaast is deze privacyverklaring ook van toepassing op Moongro Flex B.V. 

Moongro verzamelt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen verlenen, waaronder de mogelijkheid je aan te melden voor de Talentpool via https://traineeshipsoverzicht.nl.In het kader van de dienstverlening die Moongro aanbiedt, verwerken wijpersoonsgegevens. In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens wijvan jou verwerken en wat we daarmee doen. 

Moongro hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevensvan haar gebruikers. De website(s) bevatten links naar website(s) van(zakelijke) partners en naar websites van derden. Moongro is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door onze klanten,partners of andere partijen. 

Onze privacy- en cookieverklaring in het kort 
Jouw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden onsdan ook aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Dit betekent datwij:·     
(1) Onze doeleinden duidelijk vastleggen voordat wij jouw persoonsgegevens verwerken, via deze privacy- en cookieverklaring.
(2) Zo min mogelijk persoonsgegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden.
(3) Expliciet toestemming vragen voor deverwerking van jouw persoonsgegevens, mocht toestemming verplichtzijn.
(4) Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken.
(5) Jouw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens die bij ons verwerkt zijn.  

Voor welke doeleinden gebruiken wij jouwpersoonsgegevens? 
Wij verkrijgen verschillende persoonsgegevens van jou.Per doeleinde geven wij aan welke gegevens wij van jou verkrijgen, metwelke doel wij deze gegevens verwerken en hoelang die wordenbewaard. Als je vragen hebt of wilt weten wat we preciesvan jou bijhouden, neem dan contact met ons op. De contactgegevensstaan onderaan in deze privacyverklaring. 

Contact
Wanneer je ons een e-mailbericht stuurt, een van decontactformulieren op de website invult, ons telefonisch benadert, of op eenandere manier contact met ons opneemt, dan ga je in op ons aanbod om met ons incontact te treden (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens
- Naam
- Zakelijke informatie (indien je vanuit zakelijkoogpunt contact opneemt)
- Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
- Social media-account (LinkedIn)
- Eventuele informatie die je zelf invult alsinhoud van een bericht
- Verwachte afstudeerdatum (indien van toepassing) 

Wij slaan deze contactmomenten met de door jou verstrekte persoonsgegevens op voor het uitvoeren van het contact en het eventueel afhandelen van jouw klacht. We bewaren deze informatie, zo lang als dat nodig is voor dit contact of tot maximaal 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met jou hebben gehad, omdat we er zeker van willen zijn dat we jouw vraag goed hebben afgehandeld. 

Account en talentpool
Het is mogelijk om op onze website een account aan te maken en je aan te melden voor de talentpool. De talentpool wordt aangeboden viaMoongro Flex. Moongro Flex houdt zich bezig met interim en het plaatsen van kandidaten bij klanten vanuit een freelance of uitzendmodel. Wanneer je je aanmeldt voor de talentpool, contacten we je met specifieke vacatures. Deze gegevens hebben wij nodig om jou te voorzien van onze dienst (uitvoering van de overeenkomst). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- Accountgegevens
- Naam
- Bedrijfsnaam (indien je vanuit zakelijk oogpuntcontact opneemt)
- Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
- Geboortedatum
- Geslacht
- IP-adres
- CV
- Werkervaring
- Opleiding
- Testresultaten
- Overige informatie die van belang is voor de overeenkomst 

We verzamelen en verwerken je gegevens de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, in- en doorleen en employer branding. Indien je niet voor Moongro B.V. hebt gewerkt, bewaren wij deze gegevens tot 2 jaar nadat je voor het laatst hebt ingelogd op je account, dan wel 2 jaar na het laatste contact. Als je voor Moongro werkt, dan wel hebt gewerkt, bewaren we jouw persoonsgegevens tot twee jaar na het einde van je dienstverband. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact eenbericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. Indien je geen gebruik meerwil maken van bemiddeling, kun je jezelf uitschrijven via de Moongro Talentpool, door je account te verwijderen. Je wordt dan niet meer benaderd door Moongro. Sommige gegevens bewaren wij langer als wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van 7 jaar).  

Nieuwsbrief
Via de website(s) en contactformulieren op de website(s) kun je je aanmelden voor de nieuwsbrief van Moongro (toestemming). Wij versturen iedere twee weken per e-mail een nieuwsbrief met daarin vacatures en carrière kansen. Hiervoor verwerken wij jouw e-mailadres. Verder kunnen wij op basis van jouw account of de extra informatie die je met ons deelt, gepersonaliseerde berichten versturen. Dit doen wij alleen als jij dit wil. 

Wij bewaren jouw gegevens totdat je je uitschrijft voor onze nieuwsbrief. Mocht je de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je op elk moment afmelden via de link onderaan in de nieuwsbrief. 

Werken bij Moongro
Heb je gereageerd op één van onze vacatures of heb je een open sollicitatie ingestuurd? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om jouw sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, en ter voorbereiding op het eventueel sluiten van een arbeidsovereenkomst.  

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
- NAW-gegevens
- Contactgegevens (e-mailadres en telefoonnummer)
- Curriculum Vitae
- Motivatiebrief 
- Opleidinginformatie
- Referenties
- Eventuele overige informatie die je meestuurt met jouw sollicitatie   

Jouw sollicitatiegegevens bewaren wij tot maximaal 6weken nadat de functie is vervuld. Wij bewaren deze gegevens zodat wijcontact met jou kunnen opnemen in het geval de functie binnen de proeftijd opnieuw vrijkomt. Wanneer we jou op dit moment geen functie kunnen aanbieden, kunnen we – met jouw toestemming – de sollicitatiegegevens nog een jaar langer bewaren. Je kunt jouw toestemming op elk moment intrekken door ons een e-mail te sturen. Indien je bij ons komt werken, bewaren wij jouw sollicitatiegegevens in het personeelsdossier. Dit dossier wordt bewaard zolang dit noodzakelijk is en ten aanzien van de sollicitatiegegevens tot maximaal 2 jaar na indiensttreding. 

Een social media- en internetonderzoek kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure. Dit is noodzakelijk om te kunnen waarborgen dat bij het aannemen van nieuw personeel ons imago in stand blijft.Wij doen dit dan ook op basis van ons gerechtvaardigde belang. Wij zoeken hiervoor op jouw naam via Google, en jouw eventuele profiel op diverse social media. Dit uiteraard voor zover deze profiel en openbaar zijn; wij zullen je niet vragen om ons toegang te verlenen tot een afgeschermde social media-pagina of een connectie met ons te maken.De resultaten van het onderzoek worden met jou besproken. Mocht je hier bezwaar tegen hebben, dan kun je dit bij ons aangeven op het moment dat je solliciteert.  

Notificaties
Wanneer je gebruik maakt van onze applicatie, kan je ervoor kiezen om ons notificaties te laten versturen. Zo kan je bijvoorbeeld eenmelding ontvangen als er een nieuw bericht voor jou klaar staat binnen de applicatie. Deze melding verschijnt dan op jouw apparaat.Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens: 
- Unieke user-ID: Wij gebruiken deze gegevensenkel wanneer jij hier toestemming voor gegeven hebt. Wij bewaren deze informatie, totdat je je toestemming intrekt. Je kunt je toestemming op ieder moment intrekken door je voorkeuren aan te passen in de instellingen van de applicatie. 

Zakelijke klanten
We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen of van personen die zaken met ons willen doen (uitvoering overeenkomst). We verwerken deze gegevens eventueel ook voor het doen van aanbieding en voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten (indien daar toestemming voor is gegeven). 

Hiervoor verwerken wij de volgende persoonsgegevens:·     Naam en contactgegevens van de contactpersoon
- Zakelijke gegevens
- Adresgegevens
- Factuurgegevens
- Eventuele extra informatie, afhankelijk van de samenwerking of dienstverlening 

Wij bewaren deze gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de samenwerking of dienstverlening. We bewaren de gegevens tot uiterlijk een jaar na het eindigen van de samenwerking of dienstverlening. De persoonlijke informatie wordt op dat moment verwijderd, tenzij er andere gronden zijn om deze gegevens langer te bewaren. Zo zijn wij in sommige gevallen wettelijk verplicht (bijvoorbeeld vanwege de fiscale bewaarplicht van7 jaar) om de gegevens langer te bewaren.   

Wanneer kunnen we jouw persoonsgegevens delen met derden?
Moongro en Moongro Flex delen jouw gegevens enkel met derden, wanneer dit op basis van de huidige wetgeving is toegestaan. Het kan voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen verstrekken, omdat:
- Wij hen hebben ingeschakeld om bepaalde gegevenste verwerken
- Wij daar een wettelijke grondslag voor hebben
- Wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

De partijen die in onze of uw opdracht persoonsgegevens verwerken zijn:Aan Moongro B.V. gelieerde ondernemingen (waaronder MoongroFlex en traineeshipsoverzicht.nl bijvoorbeeld)
- Onderaannemers·
- Opdrachtgevers
- IT-leveranciers en -dienstverleners
- Hostingpartij
- Cookiedienstverleners
- Betalingsdienstverleners en incassobureaus
- Marketingbedrijven
- Partners
- Pensioenfondsen
- Externe consultants en tussenpersonen 

Sommige van onze leveranciers zijn buiten de EuropeseEconomische Ruimte (“EER”) gevestigd. In dat geval zorgen wij dat er passende waarborgen zijn genomen om jouw privacy te beschermen. 

Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Moongro B.V. en Moongro Flex. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere websites, die via een link op onze website bereikbaar zijn. 

Cookies
Op onze website gebruiken we cookies van onszelf en van derde partijen. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het apparaat(zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het apparaat. 

Wij gebruiken onderstaande soorten cookies:
- Functionele cookies: deze cookies hebben een functionele rol binnen de website. De cookies zorgen ervoor dat de website goed functioneert.
- Analytische cookies: deze cookies geven ons inzicht in hoe onze website wordt gebruikt. Op basis van deze informatie kunnen wij onze website gebruiksvriendelijker maken.
- Marketing cookies: deze cookies maken het mogelijk om jou gepersonaliseerde advertenties te laten zien (via onze advertentiepartners). 

De cookies kunnen onder andere de volgende gegevens van jou verzamelen:
- Naam
- Login informatie
- Schermweergave opties
- IP-adres
- Cookie-ID
- Website- en klikgedrag
- Referrer-URL
- Gedrag binnen de applicatie 

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wijeen melding met uitleg over cookies. Hierbij zullen we, voor zover wij dat verplicht zijn, vragen om jouw akkoord voor het gebruik van cookies.

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de cookies die wij gebruiken

Soort: Functioneel
- Cookie; Entiteit: Diversen:First party cookies met strikt functionele doeleinden.
- Doel: Deze cookies maken noodzakelijke functionaliteiten van de applicatiemogelijk, zoals het onthouden van de gekozen taal en of er toestemming is gegeven voor cookies, het tonen van de cookie banner etc.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Google Tag Manager | Google LLC,Verenigde Staten | Privacyverklaring 
- Doel: Cookies van Google Tag Manager maken het mogelijk om scripts van andere cookies in te laden. Google Tag Manager is puur functioneel en wordt niet gebruikt voor het verzamelen van persoonsgegevens. 
- Bewaartermijn: Sessie

Soort: Analytisch
- Cookie; Entiteit: Google Analytics | Google LLC, VerenigdeStaten | Privacyverklaring  
- Doel: Deze cookies worden geplaatst om inzicht te verkrijgen in het gebruikersgedrag en om aan de hand hiervan de gebruikerservaring te verbeteren. Wij hebben deze cookies privacy vriendelijk ingesteld. Dat betekent dat wij: een verwerkers overeenkomst met Google hebben gesloten; Google alleen gemaskeerde IP-adressen geven; verder geen gegevens delen met Google; en wij geen gebruik maken van andereGoogle-diensten in combinatie met analytics.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie;Entiteit: Piwik PRO | Piwik PRO SA, Polen | Privacyverklaring  
- Doel: Middels deze cookies kunnen wij bezoekersstatistiekenbijhouden, waardoor wij bijvoorbeeld realtime het aantal bezoekers van onzewebsite kunnen inzien en weten waar onze bezoekers vandaan komen.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: Yahoo Analytics | Yahoo! Inc., Verenigde Staten| Privacyverklaring  
- Doel: Middels deze cookies kunnen wij bezoekersstatistieken bijhouden, waardoor wij bijvoorbeeld realtime het aantal bezoekers van onze website kunnen inzien en weten waar onze bezoekers vandaan komen.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

Soort: Marketing
- Cookie; Entiteit: BidSwitch | BidSwitch GmbH, Zwitserland | Privacyverklaring  
- Doel: De cookies van BidSwitch bevatten een uniekbezoekers-ID, waarmee Bidswitch.com de bezoeker op meerdere websites kanvolgen. Hierdoor kan Bidswitch de advertentierelevantie optimaliseren en ervoorzorgen dat de bezoeker niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt. Hier is dus sprake van tracking voor marketingdoeleinden.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: Casale Media Online | Advertising Exchange(Index) | Casale Media Inc, Canada | Privacyverklaring  
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

- Cookie;Entiteit: Criteo | Criteo S.A., France
- Doel: Door middel van de cookies van Criteo worden bezoekers gegevens verzameld, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden vervolgens gebruikt om u relevante advertenties te kunnen tonen.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Demdex | Adobe Inc., Verenigde Staten | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Google Adwords (Conversion) | GoogleDoubleClick | Google Dynamic Remarketing  | Google LLC, VerenigdeStaten | Privacyverklaring 
- Doel: Cookies van Google worden gebruikt om website bezoekers gericht te benaderen met op de persoon en diens interesses afgestemde advertenties in de Google zoekmachine en het Google Netwerk.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: ID5 | ID5 Technology Ltd, VerenigdKoninkrijk | Privacyverklaring
-
Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op deinteresses van onze websitebezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wijrelevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebbenbezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Improve Digital | Azerion, Nederland | Privacyverklaring
- Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op deinteresses van onze websitebezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wijrelevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebbenbezocht. Ze registreren klikgedrag en websitebezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Mediavine | Mediavine Inc., VerenigdeStaten | Privacyverklaring
-
Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben. bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Media.net | Media.net Advertising Ltd.,Verenigde Staten | Privacyverklaring
-
Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op deinteresses van onze websitebezoekers aan te passen. Dit gebeurt ook op basisvan de context waarin de advertenties worden weergegeven.
- Bewaartermijn: Maximaal 1 jaar 

- Cookie; Entiteit: Pubmatic | Pubmatic Inc, Verenigde Staten| Privacyverklaring
-
Doel: De cookies van Pubmatic bevatten een uniekbezoekers-ID, waarmee Pubmatic de bezoeker op meerdere websites kan volgen.Hierdoor kan Pubmatic de advertentierelevantie optimaliseren en ervoor zorgendat de bezoeker niet meerdere keren dezelfde advertenties te zien krijgt. Hieris dus sprake van tracking voor marketingdoeleinden.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar 

- Cookie; Entiteit: Twitter Advertising | Twitter, VerenigdeStaten | Privacyverklaring
-
Doel: Deze cookies maken het mogelijk om advertenties op de interesses van onze website bezoekers aan te passen. Op die manier kunnen wij relevante advertenties weergeven aan mensen die onze website al eerder hebben bezocht. Ze registreren klikgedrag en website bezoeken.
- Bewaartermijn: Maximaal 2 jaar

In- en uitschakelen van cookies
In jouw webbrowser kun je instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd wanneer je hiermee instemt. Raadpleeg voormeer informatie hierover de handleiding van jouw browser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. 

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Als een houdbaarheidsdatum is ingesteld, wordt het cookie automatisch verwijderd wanneer de houdbaarheidsdatum verstrijkt. Je kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen, voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken.Raadpleeg hiervoor de handleiding van jouw browser. Hieronder vindt u per browser een link naar de website van de aanbieder waar stapsgewijs wordt omschreven hoe u cookies kan blokkeren of verwijderen.
- InternetExplorer
- GoogleChrome
- Firefox
- Edge
- Safari 

Hoe worden jouw persoonsgegevens beveiligd?
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van grootbelang. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maat regelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van persoonsgegevens, tegenverlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens). We passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan. 

Welke privacyrechten heb je?
- Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
- Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn.
- Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, waaronder tegen direct marketing.
- Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen. 
- Recht om jouw toestemming in te trekken: indien je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken. 
- Recht op overdraagbaarheid van gegevens: indien het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen aan een derde partij.
- Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.  

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jijde juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 

Wij zullen in principe binnen 30 dagen aan jouw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke privacyrechten of de complexiteit van het verzoek. Als wijdeze termijn verlengen, zullen wij jou daarvan tijdig op de hoogte stellen. 

Indien je één van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je dat kenbaar maken via info@moongro.com 

Wijzigingen in de privacyverklaring
Wanneer onze dienstverlening wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum bovenaan in dit document en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. 

Vragen of klacht indienen
Als je vragen hebt, of een klacht in wilt dienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens, dan kun je een e-mail sturen naar Info@Moongro.com. Wij pakken elke vraag en klacht intern op en communiceren dit verder met jou. Als je vindt dat wij jou niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Contactgegevens
Moongro B.V.
Jan van Krimpenweg 7KK
2031CE Haarlem
E-mailadres: info@moongro.com
Telefoon: 020421 5118

KvK-nummer: 32125953

Versie juli 2023